Vi har fortsatt full beläggning med uppdrag att projektleda leveranser av kontaktcenterlösningar, just nu till kunder i försäkringsbranschen och energibranschen. Det är utmanande och intressant att matcha behov och utvecklingsmål i den dagliga verksamheten mot krav och funktioner i tekniska system.