Inte ett vanligt konsultbolag

Ixlab är inte ett traditionellt konsultbolag med många anställda konsulter. Vi arbetar istället i nätverksform med specialister som är ledande inom respektive område och ofta har egna bolag. Med en kontakt och ett uppdrag kan Ixlab lösa ditt kompetensbehov.

Vad betyder Ixlab?

IX står för Interactive Experience, som dessutom råkar ha en dubbelbetydelse på engelska. Läst som ”interaktiv erfarenhet” representerar det vår strävan att tillämpa och dela konsulternas erfarenhenhet. Läst som ”interaktiv upplevelse” speglar det vårt kommunikativa arbetssätt. LAB är för att betona den laborativa och dynamiska företagsformen. Hur enkelt som helst.