Några kunder vi arbetat med


 • Previa – Projektledning och Mediaproduktion
 • Rikspolisstyrelsen – Projektledning
 • Aurora System – Mediaproduktion
 • Sveriges Television – Mediaproduktion
 • Skandia – Kommunikationskonsult
 • Länsstyrelserna – Projektledning
 • High Performance Consulting – Affärsutveckling
 • TeliaSonera – Projektledning

 Några telekomprodukter vi arbetat med


 • Aastra MD110 och MX-ONE
 • Cisco CallManager
 • Solidus eCare
 • Genesys
 • Telia CallGuide / VCC
 • Dialogics
 • Teleopti
 • Interactive Intelligence