Sedan i höstas har det varit möjligt att lyssna på Spotify i Logitechs Squeezebox mediaspelare. Lösningen har varit en plugin som installeras i serverdelen Squeezeserver, men nu har Logitech släppt en officiell plugin som också går att nå via mysqueezebox.com. Det gör att man inte behöver köra Squeezeserver på ett NAS eller en påslagen dator […]