Från och med april månad har Ixlab fått ansvaret att leda införande och migrering av en större callcenterlösning, med ett stort antal kompetenser, verksamhet på flera orter samt både inbound- och outbound-trafik. Sedan tidigare pågår även två upphandlingsprojekt samt ett verksamhetsutvecklingsprojekt.