Kommunikation

För att bygga basen för en fungerande kommunikation krävs både kreativt innehåll och organiserad struktur, kryddat med ett stort mått av pedagogisk polish.

Vi som arbetar för Ixlab lägger alltid stor vikt vid de mjuka faktorer som avgör om projekt eller uppdrag ger önskad effekt eller blir en skrivbordsprodukt.

Vi använder kommunikationsmodeller och analyser av kanaler och målgrupper för att nå ända fram.

Med en konsult från Ixlab säkerställer du att kundmöte och budskap når hela vägen, fram till målet!

Projekt

Projektledning är ledarskapets sprintgren. Uppsatta mål ska nås i rätt tid och inom budget. Ixlab erbjuder mycket erfarna seniora projektledare som också är certifierade, till exempel PMP enligt Project Management Institute. Resultatet räknas – och vi är målfokuserade med rätt drivkraft.

Med en konsult som projektledare slipper man låsningar till linjeorganisationen samtidigt som överlämnande till linjen blir en naturlig del av projektavslutet då uppdraget avslutas. Andra sätt att kvalitetssäkra kritiska projekt är att ha en projektexpert i styrgruppen eller ta hjälp för att säkra uppstart eller målformulering. Tillsammans med våra kunskapområden Kommunikation och Ledning ger detta effekt som märks direkt.

Ledarskap

Det krävs erfarenhet för att leda affärer och ekonomi på rätt spår. Ixlab kan erbjuda ledarskapskonsulter som arbetat operativt som VD, styrelseordförande eller chef på olika nivåer.

Med en extern konsult är det lättare att genomföra förändringar och finna nya vägar fram som tidigare varit svåra att förankra. Ixlab kan bidra med utveckling av affärsidéer, produktidéer eller generell affärsutveckling inom nya eller befintliga marknader.

Produktion

Ibland behövs ett mer direkt och handfast resultat i form av text, bilder, ljud, video och annat mediainnehåll. Även här kan Ixlab ta hand om produktionen och leverera snabbt med hög kvalitet.

Ett specialområde är talbesked för till exempel hållplatsutrop, automatiska teletjänster och menyval där vi spelat in, klippt och bearbetat tusentals ljudfiler. Dessutom har vi lång erfarenhet av utformning av manus, talsvarsdesign och talstyrda tjänster.