Ixlab har fått flera nya uppdrag under början av 2012 – framför allt ledning av införandeprojekt inom Contact Center-området. Det gäller en kundtjänst inom resebranchen med 200 säljare samt en myndighet med över 1000 handläggare som ska uppgradera till en ny IP-baserad plattform under året. Flera stödsystem ingår också i projekten, bland annat för bemanningsplanering, […]