Ixlab är sedan 2009 medlem i Samverkande Ledningskonsulter. SLK är ett nätverk av företags- och verksamhetsrådgivare med bred och djup kompetens baserad på omfattande egna erfarenheter av företagsledning. Nätverket arbetar för kompetensutbyte, socialt utbyte och även affärsmässig samverkan.